Adaptacija i rekonstrukcja
Marnik
Adaptacija i rekonstrukcija

Projekti adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata rade se na nivou idejnog ili glavnog projekta.
U ovim projektima naši stručnjaci vrše kompletno sagledavanje postojećeg stanja i mogućnosti za intervencije, uz detaljan uvid u postojeću pravnu i tehničku dokumentaciju, koja je neophodna da bi se ovaj postupak izveo.