Konsalting
Marnik
Konsalting

Usluge konsaltinga u oblasti arhitekture – pronalaženje lokacija, kontrola tehničke dokumentacije, stručno savetovanje, upravljanje projektima i saradnja sa institucijama relevantnim za planiranje i izgradnju.

konsalting - Marnik