Legalizacija
Marnik
Legalizacija

Legalizacija objekata je naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.
Donošenjem Zakona o ozakonjenju objekata 2015. godine, data je mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata.
Naši licencirani stručnjaci se bave izradom kompletne tehničke dokumentacije koja je potrebna u postupku legalizacije do dobijanja rešenja o ozakonjenju.