Marnik
Stambeno-poslovni objekti

Projektni biro „MARNIK“ se za sve vreme poslovanja isključivo bavi projektovanjem objekata visokogradnje, gde dominiraju stambeni i poslovni objekti, hoteli i sportski objekati. Mi se isključivo baziramo:

  • Da ostvarimo maksimum na datoj lokaciji.
  • Da se postignu što bolji uslovi za datu lokaciju.
  • Takođe vršimo pripremu lokacije, obezbeđivanje svih uslova komunalnih kuća kao i pribavljanje građevinske dozvole sa svim pratećim sadržajima.